SEKOCENBUD
Norma Standard

Kup terazSEKOCENBUD
wydania broszurowe


Sprawdź w sklepie Sekocenbud broszury


SEKOCENBUD
wydania elektroniczne


Sprawdź w sklepie Sekocenbud broszury


SEKOCENBUD RMS - aktualny kwartał
IMB, IMI, IME, IRS

cena od 295,00zł netto
362,85zł brutto Zamów


SEKOCENBUD RMS 2024 CD - abonament roczny
IMB, IMI, IME, IRS

1 045,00zł netto
1 285,35zł brutto Zamów


SEKOCENBUD RMS 2024 wysyłka elektroniczna - abonament roczny
IMB, IMI, IME, IRS
*wysyłka elektroniczna

1 029,00zł netto
1 265,67zł brutto Zamów


Sekocenbud

Sekocenbud to popularna na rynku budowlanym baza cenowa stosowana do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną lub szczegółową, do planowania kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, do szacowania wartości obiektów przez rzeczoznawców itp. Wydawnictwa Sekocenbud w zależności od wybranego rodzaju podają ceny nakładów robocizny, materiałów, sprzętów (minimalne, maksymalne oraz średnie z narzutami lub bez); ceny jednostkowe robót budowlanych (minimalne, maksymalne i średnie) lub ceny zagregowane/scalone obiektów oraz ich struktur.

Abonamenty na rok 2024 - sprawdź ceny w sklepie KOMAKO

Bazy cenowe Sekocenbud są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania lub na płycie CD, co pozwala na import bazy do posiadanego programu kosztorysowego np. Normy.

Proszę pamiętać, że ze względu na zmiany zachodzące zarówno w programach, jak i w cenniku, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów Norma, które gwarantują poprawne wczytywanie nowych cenników.

Producent oprogramowania Norma dla posiadaczy programów EXPERT i STANDARD od wersji 5.13.200 wprowadził Moduł Importu Cenników Innych Wydawców, który umożliwia importowanie do programu kosztorysowego cenników Sekocenbud. Więcej informacji:Moduł importu Cenników Innych Wydawców

Wydawnictwa cenowe Sekocenbud obejmują:

 • Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME oraz IRS)
 • Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR)
 • Biuletyny scalone (BCA, BCD i BCP)
 • Biuletyny zagregowane (BCO cz. I i cz. II, BCM i WKI)
 • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne (Błyskawica, BCR i ZWW)
 

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji (RMS)

Sekocenbud RMS - informacje kwartalne zawierają rynkowe ceny materiałów (również ceny materiałów wybranych producentów), rynkowe ceny najmu sprzętu, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym i regionalnym. Podają średnie rynkowe narzuty kosztów zakupu materiałów, kosztów pośrednich i zysku. Służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.

Zestaw składa się z czterech części wydawanych co kwartał:

 • IMB - informacja o cenach materiałów budowlanych
 • IMI - informacja o cenach materiałów instalacyjnych
 • IME - informacja o cenach materiałów elektrycznych
 • IRS - informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu sprzętu budowlanego

Dodatkowo zestaw Sekocenbud RMS-MAX zawiera:

 • ceny producenckie RMS z portalu e-Sekocenbud
 

Biuletyny cen jednostkowych robót (BCJ)

Biuletyny cen jednostkowych zawierają ceny średnie, minimalne i maksymalne za wykonanie jednostki robót podstawowych i zostały skalkulowane w oparciu o nakłady zawarte w katalogach np. KNR, KNNR i in. Są przydatne przy szacowaniu kosztorysów metodą uproszczoną przez inwestorów, jako podstawa ustalania wartości odszkodowania czy porównawczo podczas sporządzania kosztorysów ofertowych metodą szczegółową.

Zestaw składa się z pięciu części wydawanych co kwartał:

 • BRZ - biuletyn cen robót ziemnych
 • BRB - biuletyn cen robót budowlanych
 • BRI - biuletyn cen robót instalacyjnych
 • BRE - biuletyn cen robót elektrycznych
 • BRR - biuletyn cen robót remontowych
 

Biuletyny cen robót scalonych

Biuletyny cen robót scalonych zawierają ceny scalone, które moga być stosowane przy kalkulacjach uproszczonych, szacowaniu wartosci zamówień lub np. przy opracowywaniu wniosków o dotacje. Przedstawione w ramach zestawu ceny robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych uwzględniają zakresy robót okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

Zestaw składa się z trzech części wydawanych co kwartał:

 • BCA - biuletyn cen asortymentów robót
 • BCD - biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych
 • BCP - biuletyn cen robót przygotowawczych
 

Biuletyny cen robót zagregowanych

Biuletyny cen robót zagregowanych stosuje się do wycen o dużym poziomie scalenia. Wydawnictwa ułatwiają przygotowanie kosztorysów w oparciu o pragramy funkcjonalno-użytkowe (procedura "Zaprojektuj i zbuduj"), szacowanie kosztów wartości obiektów na etapie planowania, oceny ekonomicznej wariantów projektowych itp.

Zestaw składa się z czterech części wydawanych co kwartał:

 • BCO cz. I - biuletyn cen obiektów budowlanych, cz.I - obiekty kubaturowe
 • BCO cz. II - biuletyn cen obiektów budowlanych, cz.I - obiekty inżynieryjne
 • BCM - biuletyn cen modernizacji i remontów
 • WKI - watość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe
 

Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne

Biuletyny waloryzacyjno-regionalne to wydawnictwa zawierajace podstawowe wskaźniki cenowe (RMS, narzuty, ceny regionalne) przydatne podczas przecen lub waloryzacji cen w kosztorysach.

Zestaw składa się z trzech części:

 • miesięcznik Błyskawica - wybrane ceny RMS, ceny jednostkowe pozycji i wskaźniki narzutów
 • kwartalnik BCR - biuletyn cen regionalnych w budownictwie
 • kwartalnik ZWW - zagregowane wskaźniki waloryzacyjne dotyczące prognoz cenowych i długookresowych zmian cen
 
POLECAMY RÓWNIEŻ

NORMA PRO
normapro

NORMA STANDARD
NORMA STANDARD

BUDUJ Z GŁOWĄ
bzg

INTERCENBUD
sekocenbud

SYSTEM ATHENA
System AthenaSPRAWDŹ RÓWNIEŻ

inny asortyment w naszym sklepie internetowym WEJDŹ

Infolinia handlowa
800 109 509
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
 • KOMAKO Zachód
  KOMAKO Wielkopolska
  KOMAKO Centrum
  KOMAKO Pomorze
  KOMAKO Południe
  KOMAKO Śląsk
  KOMAKO Wschód
 • ul. Mieszka I 82-83
  ul. Lipowa 1
  Aleja Prymasa Tysiąclecia 46
  ul. Dywizjonu 303 nr 23
  ul. Bednarska 11c
  ul. Kolista 25 lok. 22
  ul. Długa 5 lok. 77
 • 71-011 Szczecin
  62-003 Biedrusko k. Poznania
  01-242 Warszawa
  80-462 Gdańsk
  54-134 Wrocław
  40-486 Katowice
  20-346 Lublin
 • tel. (+48 91) 433 20 00
  tel. (+48 61) 886 67 66
  tel. (+48 22) 862 05 70
  tel. (+48 58) 320 17 79
  tel. (+48 71) 353 87 10
  tel. (+48 32) 204 00 94
  tel. (+48 81) 444 08 74
 • fax (+48 91) 433 20 10
  fax (+48 61) 886 67 67
  fax (+48 22) 862 05 71
  fax (+48 58) 320 75 17
  fax (+48 71) 353 87 13
  fax (+48 32) 204 00 95
  fax (+48 81) 444 08 75
© KOMAKO | Prawa autorskie | Polityka prywatności
Autocad lt